• s5.jpg
 • s4.jpg
 • s3.jpg
 • s2.jpg

Od kształcenia do zatrudnienia

Fundusze Europejskie

 

Co oferujemy: kursy zawodowe, staże, dotacje na otwarcie firmy

Dla kogo: osoby opuszczające zakład karny, między 17 a 29 rokiem życia, bezrobotne, nieuczące się dziennie, z województwa wielkopolskiego

Przyjmujemy zgłoszenia na: rekrutacja zakończona

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 506 380 718

 


 

Spis treści:

 1. Cele projektu
 2. Rekrutacja
 3. Wsparcie w ramach projektu
 4. Dokumenty do pobrania
 5. Kontakt
 6. Harmonogram

 


 

Cele projektu

 

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze, w wieku 17-29 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim.

Dodatkowym celem projektu jest:

 • Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji przez uczestników
 • Zdobycie przez uczestników doświadczenia zawodowego
 • Przełamanie barier osobowościowych, które utrudniają funkcjonowanie na rynku pracy

 

Najważniejsze informacje o projekcie:

Okres realizacji: 01.07.2016 r. - 31.12.2017 r.

Wartość projektu: 1 635 968,35 zł

Kwota dofinansowania: 1 554 169,93

 

Najważniejsze efekty projektu:

 • Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu – 100
 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 60
 • Liczba osób, która wzięła udział w stażu – 46
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej – 4

 

Adresaci projektu:

Osoby opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do 12 miesięcy od opuszczenia), w wieku 17-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, czyli tzw. młodzież NEET, które mieszkają w województwie wielkopolskim.

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 • Warsztaty poszukiwania pracy
 • Warsztaty kompetencji społecznych
 • Indywidualne wsparcie w poszukiwaniu pracy i adaptacji społecznej
 • Wsparcie finansowe dla osób, które podjęły pracę poza miejscem zamieszkania
 • Kursy komputerowe
 • Kursy zawodowe
 • Płatne staże
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Uczestnikom zostaną zapewnione:

 • bezpłatny udział w projekcie
 • stypendia szkoleniowe i stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu na każdy dzień szkolenia i stażu
 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • catering

 


 

Rekrutacja

 

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w okresie lipiec 2016 r. – czerwiec 2017 r.

 

Kto może wziąć udział w projekcie:

Osoby opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do 12 miesięcy od opuszczenia), w wieku 17-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, czyli tzw. młodzież NEET, które mieszkają w województwie wielkopolskim.

 

Dodatkowe warunki uczestnictwa:

 • Status na rynku pracy: osoby bezrobotne i bierne zawodowo
 • Wiek: osoby w wieku 17-29 lat
 • Miejsce zamieszkania: województwo wielkopolskie
 • Płeć: 3 kobiety, 97 mężczyzn
 • Wykształcenie: średnie lub niższe

 

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie Formularza rekrutacyjnego.

 

ETAPY REKRUTACJI:

 1. Konsultacje z doradcą zawodowym i identyfikacja potrzeb uczestników.
 2. Konsultacje z psychologiem i ocena motywacji, kompetencji społecznych i postawy wobec pracy.

 

O przyjęciu do projektu będzie decydowała liczba punktów otrzymanych przez kandydatów od doradcy zawodowego i psychologa.

 

W rekrutacji zarezerwowane będą miejsca dla następujących osób:

 • 3% – dla kobiet
 • 5% – dla osób niepełnosprawnych
 • 100% – dla osób z wykształceniem średnim lub niższym

 

INNE WAŻNE INFORMACJE
Wszystkie informacje nt. naboru będą umieszczane na stronie internetowej Euronauki.

 


 

Wsparcie w ramach projektu

 

W projekcie założono kilka różnych form wsparcia, z których będą mogli wybierać uczestnicy. Każdy uczestnik otrzyma wsparcie dostosowane do swoich indywidualnych potrzeb, np. udział w stażu, kursie zawodowym i stażu, dotacji na rozpoczęcie działalności.

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania)
  Każdy uczestnik będzie miał przygotowany Indywidualny Plan Działania (IPD) przez doradcę zawodowego, w konsultacji z psychologiem, poprzez pogłębiony wywiad i test predyspozycji zawodowych. IPD będzie sporządzony przy uwzględnieniu wykształcenia, sytuacji społeczno-zdrowotnej, możliwości oraz preferencji uczestnika, predyspozycji zawodowych i ograniczeń.
 1. Pośrednictwo pracy
  Celem pośrednictwa jest kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami uczestnika. Podczas trwania projektu pośrednik pracy będzie wspierał uczestników w poszukiwaniu pracy.
 1. Pomoc specjalistyczna
  Uczestnicy będą mogli, w razie potrzeby, skorzystać z pomocy prawnej, komorniczej, lekarskiej przy rozwiązywaniu problemów prawnych, dotyczących zadłużenia, itp.
 1. Pomoc mentorska
  Część uczestników będzie mogła skorzystać ze wsparcia mentora, który poprzez indywidualną pracę będzie wspierał ich w adaptacji społecznej i zawodowej.
 1. Wsparcie mobilności geograficznej
  - dodatek relokacyjny, w wysokości 8 109,78 zł, dla 5 osób które podejmą pracę w odległości ponad 50 km od swojego miejsca zamieszkania
  - dofinansowanie dojazdów do pracy przez 6 miesięcy dla 5 osób
 1. Warsztaty kompetencji społecznych (30 godzin)
  Celem warsztatów jest rozwijanie kompetencji społecznych uczestników.
 1. Warsztaty poszukiwania pracy (18 godzin)
  Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy o rynku pracy oraz umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy przez uczestników.
 1. Kursy zawodowe (dla 58 osób)
  Kursy zawodowe mają na celu nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie.

  Dobór tematów kursów będzie dokonywanie zgodnie z Indywidualnym Planem Działania każdego uczestnika.
 1. Kursy komputerowe ECDL e-Obywatel (42 godziny)
  Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami obsługi komputera i internetu, w tym m.in. obsługi poczty internetowej, internetu, e-usług oraz programów MS Word i Excel.
 1. Staże (dla 46 osób)
  Celem jest nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego poprzez staże spełniające standardy zgodne z Europejską i Polską Ramą Jakości Praktyk i Staży.

  Stażystom przysługuje:
  - stypendium stażowe w wysokości: 1 440,00 zł „na rękę”
  - zwrot kosztów dojazdu na staż
  - opłacenie badania lekarskiego
  - zakup odzieży ochronnej lub sfinansowanie przygotowania miejsca pracy dla wybranych stażystów

 1. Wsparcie finansowe (dla 4 osób)
  - dotacja w wysokości do 24 329,34 zł
  - comiesięczne wsparcie finansowe, w wysokości do 1 150,00 zł, wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, na pokrycie podstawowych kosztów funkcjonowania firmy

 


 

Dokumenty do pobrania

 

Dokumenty rekrutacyjne Dokumenty dla uczestników

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy - docx

Formularz zgłoszeniowy - PDF

Regulamin projektu
 

 


 

Kontakt

 

Michał Jędraszak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 506 380 718

 


 

Harmonogram

 

Warsztaty kompetencji społecznych - grupa I
Warsztaty kompetencji społecznych - grupa II
Warsztaty poszukiwania pracy - grupa I
Warsztaty poszukiwania pracy - grupa II

 

Szkolenia indywidualne
Mateusz Klimczok
Piotr Jaworski i Tomasz Pluciński

Staże
Zestawienie osób odbywających staże w ramach projektu

Euronauka © 2024