• s5.jpg
 • s4.jpg
 • s3.jpg
 • s2.jpg

Liceum ogólnokształcące

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Do podania wymagane są niżej wymienione załączniki:

 

LICEUM JEST PRZEZNACZONE DLA OSÓB PEŁNOLETNICH

 • które ukończyły gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową (rekrutacja do I klasy czteroletniego liceum)
  LUB
 • które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę branżową I stopnia (czteroletnie liceum, rekruracja do II klasy, nauka trwa trzy lata)

SZKOŁA

 • realizuje programy nauczania zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • przeprowadza egzaminy maturalne
 • wydaje legitymacje i zaświadczenia do ZUS (oraz inne)
 • posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w soboty i niedziele (średnio dwa zjazdy w miesiącu).
Wystawione przez nas świadectwa ukończenia szkoły są dokumentem urzędowym pozwalającym na podejmowanie nauki w szkołach wyższego stopnia (np. studia).

NAUCZYCIELE

Zajęcia w naszych szkołach prowadzą doświadczeni, świetnie wykwalifikowani nauczyciele – posiadają takie same kwalifikacje jak nauczyciele pracujący w szkołach publicznych. Większość z nich to egzaminatorzy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych w zakresie egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

PROGRAM NAUCZANIA OBEJMUJE:

 • język polski
 • język angielski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • geografia
 • podstawy przedsiębiorczości
 • informatyka.

 

OPŁATY:

Wpisowe: 0 zł
Czesne miesięczne – 200 zł
Czesne miesięczne płacone po terminie (po 10 dniu każdego miesiąca) – 220 zł
Czesne jednorazowo płatne za semestr (do 10 dnia września i lutego) – 900 zł
(180 zł/miesiąc)
Egzamin poprawkowy – 150
Opłata administracyjna za egzamin maturalny – 200 zł (płatna do 15 października)
Czesne obejmuje 10 miesięcy (od września do czerwca).

 

UWAGA! Od 01.09.2019 obowiązuje nowy numer konta!

Nr rachunku bankowego: 10 1090 1418 0000 0001 3476 1637

Słuchaczy opłacających czesne przelewem prosimy o zawarcie w tytule informacji:

np.: Adam Kowalski, II LO, czesne za czerwiec
imię i nazwisko, klasa, opłata za miesiąc

 

Poniżej publikujemy plany zajęć na rok szkolny 2023/2024:

I LO - cykl czteroletni

II LO - cykl czteroletni

III LO - cykl czteroletni

IV LO - cykl czteroletni

 
Euronauka © 2024