• s5.jpg
  • s4.jpg
  • s3.jpg
  • s2.jpg

Fabryka biznesu

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi realizowanego przez nas projektu Fabryka biznesu.

Nabór do projektu zakończony!

Termin realizacji:       
01.11.2016 r. - 30.04.2018 r.Rekrutacja do projektu:    
listopad 2016 r.Grupa docelowa:        
48 (28 kobiet) osób pozostających bez pracy (24 osoby bezrobotne, min. 15 osób  długotrwale  bezrobotnych, 24  osoby  nieaktywne zawodowo), w  tym min. 33 osoby o niskich kwalifikacjach i min. 3 osoby niepełnosprawne.
Wiek: powyżej 30 roku życia.


Obszar realizacji: powiaty: człuchowski i bytowskiWsparcie szkoleniowe:    
I Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych – 1h na osobę.II Szkolenie ABC przedsiębiorczości – warsztaty grupowe w wymiarze 72h  (12 dni szkoleniowych).
Zakres:
1.    Rejestrowanie działalności gospodarczej – 8 h
2.    Finansowanie działalności gospodarczej i instytucje wspierające działalność MSP – 6 h
3.    Elementy prawa cywilnego - 8 h
4.    Elementy prawa pracy - 8 h
5.    Rozliczenia z ZUS - 12 h
6.    Prowadzenie rozliczeń w MSP – 8 h
7.    Marketing w firmie – 10 h
8.    Wypełnianie wniosku o przyznanie dotacji inwestycyjnej i finansowego wsparcia pomostowego – 6 h
9.    Rozliczanie dotacji inwestycyjnej – 6 h.III Warsztaty biznes planu – warsztaty grupowe w wymiarze 30h (5  dni szkoleniowych)IV Doradztwo indywidualne zakresu  sporządzania biznes planu – 6 h na osobę.Dotacja inwestycyjna:     
Bezzwrotna dotacja   na     rozpoczęcie działalności    gospodarczej w wysokości 24 000 zł dla 35 osób.Wsparcie pomostowe:     
I Finansowe podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1850 zł wypłacane w  okresie   pierwszych   6.    miesięcy   prowadzenia   działalności gospodarczej dla 35 osób. Łącznie na osobę:  11 100 zł.
II Finansowe    w    wysokości   w   wysokości   1850  zł w  okresie pierwszych 7-12. miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 15 osób. Łącznie na osobę:  11 100 zł.
III Szkoleniowe wsparcie pomostowe:
1.    Specjalistyczne doradztwo indywidualne o charakterze prawnym, marketingowym, podatkowym, finansowym w wymiarze 6 h na osobę.
2.    Specjalistyczne szkolenia: 2 szkolenia w wymiarze 4 godzin.

Informacje dodatkowe:
•    środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej  mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m. in. środków transportu, składników majątku trwałego, kosztów prac remontowych i budowlanych) oraz wydatków na   środki   obrotowe   uznane za niezbędne dla   prowadzenia działalności  gospodarczej i odpowiednio uzasadnione przez uczestnika projektu we wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Wyłączenia: zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami regulującymi zasady udzielania pomocy de minimis.  
•    wniosek o przyznanie dotacji będzie przyjmowany łącznie z wnioskiem o przyznanie wsparcia pomostowego,
•    nabór wniosków o przyznanie dotacji i wsparcia pomostowego podstawowego planuje się w marcu 2017 r.,
•    w czasie wsparcia szkoleniowo-doradczego uczestnicy otrzymują catering, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

 

Dokumenty do pobrania:

 


Aktualizacja z 21.11.2016
Dokumenty do pobrania:Informacji dodatkowych udziela:
Agnieszka Henke
tel. 503 846 005
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Euronauka © 2024