• s5.jpg
  • s4.jpg
  • s3.jpg
  • s2.jpg

Przypominamy, że 7 lutego 2024 r. mija termin składania deklaracji maturalnych przez absolwentów, które podchodzą do egzaminów po raz kolejny lub po raz pierwszy.
Deklaracje oraz zmiany w deklaracjach można wprowadzać do 7 lutego 2024 r. w sekretariacie szkoły. Po tym terminie deklaracje nie będą przyjmowane ani też nie będzie możliwości wprowadzania zmian.

Deklarację należy wypełnić i złożyć do dyrektora szkoły w wersji papierowej!

 

Deklaracja do pobrania

Euronauka © 2024