• s5.jpg
  • s4.jpg
  • s3.jpg
  • s2.jpg

Przypominamy, że 7 lutego 2023 r. mija termin składania deklaracji maturalnych przez osoby, które podchodzą do egzaminów po raz kolejny lub po raz pierwszy.
Deklaracje oraz zmiany  w deklaracjach można wprowadzać do 7 lutego 2023 r.  w sekretariacie szkoły.  Po tym terminie deklaracje nie będą przyjmowane ani też nie będzie możliwości wprowadzania zmian.

 

Informujemy , że KLASA II LO w niedzielę 29 stycznia 2023r. na 6 i 7 godzinie odrabia zajęcia z j.angielskiego z dnia 17.12.2022 r.  
Pozostałe zajęcia odbywają się  zgodnie z planem zajęć ( zimowym).

Euronauka © 2024