• s5.jpg
 • s4.jpg
 • s3.jpg
 • s2.jpg

Uaktywnij się z Euronauką!


 

Spis treści:

 1. O projekcie
 2. Adresaci projektu
 3. Wsparcie oferowane w ramach projektu
 4. Dokumenty do pobrania
 5. Kontakt
 6. Harmonogramy wsparcia

 


 

O projekcie

 

Beneficjent:
Euronauka Andrzej Czubaj

Biuro projektu:
siedziba Euronauki - ul. Harcerska 18, Środa Wielkopolska

Tytuł projektu
Uaktywnij się z Euronauką!

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Cele projektu
Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 100 osób w wieku 18-29 lat, z kategorii NEET, i w efekcie tego podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 44% z nich.

Cel ma zostać zrealizowany w okresie od 01.06.2022 r. do 30.09.2023 r. Wsparcie jest kierowane do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP oraz osób biernych zawodowo z powiatów jarocińskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego.

Najważniejsze informacje o projekcie:
Data rozpoczęcia projektu: 01.06.2022 r.
Data zakończenia projektu: 30.09.2023 r.

Wartość projektu: 1 228 000,00 zł
Kwota dofinansowania : 1 117 480,00 zł


Najważniejsze efekty projektu:

 • Liczba uczestników projektu którzy skorzystali z kompleksowej aktywizacji zawodowej doprowadzonych do zatrudnienia – 100 osób
 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – min. 30% uczestników
 • Poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym: osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3) – 44%
 • Poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób niebędących w najtrudniejszej sytuacji – 59,5%

 


 

Adresaci projektu:

 • osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby z kategorii NEET, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne.

Dodatkowe kryteria kwalifikowania uczestników:

 • wiek: 18-29 lat;
 • osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 (co najmniej 80% grupy docelowej);
 • miejsce zamieszkania na ternie powiatów jarocińskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego.

 


 

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Konsultacje z Doradcą zawodowym i przygotowanie Indywidualnego Planu działania dla każdego z uczestników;
 • Szkolenia i kursy zawodowe;
 • Staże zawodowe;
 • Pośrednictwo pracy;
 • Wsparcie mobilności geograficznej;
 • Inne formy wsparcia, w zależności od potrzeb uczestników, np. pomoc psychologiczna, pomoc prawna, szkolenia dotyczące kompetencji ogólnych np. społecznych, językowych, komputerowych.

Uczestnikom zostaną zapewnione:

 • bezpłatny udział w projekcie;
 • stypendia szkoleniowe i stażowe;
 • zwrot kosztów dojazdu na każdy dzień szkolenia i stażu;
 • bezpłatne materiały szkoleniowe.

 


 

Dokumenty do pobrania

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Regulamin rekrutacji
 • Regulamin projektu

 


 

Kontakt

Bogumiła Czajka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 506 380 947

 


 

Harmonogramy wsparcia

Dyżury Doradcy zawodowego/Pośrednika pracy:

 • godz. 8.00-16.00, biuro projektu

Kursy zawodowe:

 • Zestawienie aktualnie odbywających się kursów zawodowych

Staże:

 • Zestawienie aktualnie odbywających się staży

Inne formy wsparcia:

 • Zestawienie aktualnie odbywających się form wsparcia
Euronauka © 2024