• s5.jpg
 • s4.jpg
 • s3.jpg
 • s2.jpg

Nowy start

 


O projekcie

 

Tytuł projektu

Nowy Start

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

 

 

Cele projektu

Celem głównym proj. jest zwiększenie lub utrzymanie aktywności zawodowej 64 osób i w efekcie tego podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia przez co najmniej 50% uczestników. Cel będzie realizowany w okresie od września 2019 do grudnia 2020 i dotyczy 64 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracowników oraz osób odchodzących z rolnictwa.

 

 

Najważniejsze informacje o projekcie:

Okres realizacji: 01.09.2019 r. - 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 939 988,26 zł

Kwota dofinansowania: 953 480,58 zł

 

 

Najważniejsze efekty projektu:

 • Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu – 64
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje – 62
 • Liczba osób, która zdobyła doświadczenie zawodowe w wyniku udziału w stażu – 8
 • Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej – 14

 


 

Adresaci projektu:

 

 • osoby przewidziane do zwolnienia
 • osoby zagrożone zwolnieniem
 • osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika
 • osoby odchodzące z rolnictwa.

 


 

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 

dla osób, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą – maksymalnie 18 uczestników

 • Warsztaty dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Doradztwo biznesowe na etapie przygotowania biznesplanu
 • Wsparcie finansowe, w tym:
  • dotacja (w wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia – zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
  • comiesięczne wsparcie finansowe (w wysokości nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę)

 

Uwaga:

 • Całkowita kwota inwestycji w projekcie może wynieść: 29.589,54 zł brutto
 • Dofinansowanie jest przyznawane wyłącznie na wydatki netto. Uczestnik finansuje VAT we własnym zakresie.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia wkładu w wysokości 2 000,00 zł netto
 • Comiesięczne wsparcie finansowe jest także przyznawane wyłącznie na wydatki netto. Uczestnik finansuje VAT we własnym zakresie.

 

dla pozostałych osób – maksymalnie 46 uczestników

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Kursy zawodowe wybierane indywidualnie dla każdego uczestnika
 • Staże zawodowe, trwające od 3 do 6 miesięcy

 

Uczestnikom zostaną zapewnione:

 • bezpłatny udział w projekcie
 • stypendia szkoleniowe i stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu na każdy dzień szkolenia i stażu
 • bezpłatne materiały szkoleniowe

 


 

Dokumenty do pobrania

 

dla osób, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą

 

dla pozostałych osób

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Regulamin rekrutacji

 


 

Kontakt

 

Bogumiła Czajka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 506 380 947

 


 

Harmonogramy wsparcia

 

Dotacje - lista rankingowa

Dotacje - lista rankingowa - aktualizacja

Euronauka © 2024