• s5.jpg
 • s4.jpg
 • s3.jpg
 • s2.jpg

Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy

Co oferujemy: kursy zawodowe (spawanie MAG, spawanie TIG, kurs operatora koparko-ładowarki, prawo jazdy kat. C i C+E z kwalifikacją wstępną, obsługa wózków jezdniowych, uprawnienia do 1 kV)

Dla kogo: pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo między 25 a 64 rokiem życia z powiatów: jarocińskiego, poznańskiego, słupeckiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego

Przyjmujemy zgłoszenia na: rekrutacja na kursy zakończona

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 607 172 688

 


 

Spis treści:

 1. Cele projektu
 2. Rekrutacja
 3. Kursy zawodowe zaplanowane w projekcie
 4. Dokumenty do pobrania
 5. Kontakt
 6. Harmonogram

 Cele projektu

 

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 180 osób dorosłych w wieku 25-64 lata, z wykształceniem średnim i niższym, które zgłaszają potrzebę podniesienia kwalifikacji, z powiatów jarocińskiego, poznańskiego, słupeckiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego, dzięki uzyskaniu nowych kwalifikacji na kursach zawodowych.

 

Dodatkowym celem projektu jest:

 • Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
 • Zakończenie udziału w kursach przez uczestników
 • Przełamanie barier osobowościowych, które ułatwiają radzenie sobie na rynku pracyNajważniejsze informacje o projekcie:
Okres realizacji: 01.10.2016 r. - 31.03.2018 r.
Wartość projektu: 568 489,85 zł
Kwota dofinansowania: 511 640,86 złNajważniejsze efekty projektu:

 • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 180
 • Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu – 180
 • Liczba osób w wieku od 25 lat o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w projekcie – 180
 • Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich – 90
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 162
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 162

 

Adresaci projektu:

Osoby dorosłe, w wieku aktywności zawodowej (tj. 25-64 lat), z wykształceniem średnim i niższym, z powiatów jarocińskiego, poznańskiego, słupeckiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu lifelong learning (LLL) w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (POKL).


Kursy zawodowe zaplanowane w projekcie:

 • Kurs spawania MAG (135)
 • Kurs spawania TIG (141)
 • Kurs obsługi wózka jezdniowego
 • Kurs Operator koparko-ładowarki
 • Kurs eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV
 • Kurs prawa jazdy kat. C+E wraz z kwalifikacją zawodową

 

Uczestnikom zostaną zapewnione:

 • bezpłatny udział w projekcie
 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • sfinansowanie kosztów egzaminów i certyfikatów
 • zwrot kosztów dojazdu i kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną dla uczestników w trudnej sytuacji finansowej

 


 

Rekrutacja

 

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w okresie październik 2016 r. – październik 2018 r.

 

Kto może wziąć udział w projekcie:

Osoby dorosłe, w wieku aktywności zawodowej, zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji.

 

Dodatkowe warunki uczestnictwa:

 • Status na rynku pracy: osoby pracujące, bezrobotne i bierne zawodowo
 • Wiek: osoby w wieku 25-64 lata
 • Miejsce zamieszkania: powiaty jarociński, poznański, słupecki, średzki, śremski i wrzesiński
 • Wykształcenie: średnie i niższe
 • Płeć: 3 kobiety, 177 mężczyzn
 • Inne kryteria: nieuczestniczenie we wsparciu lifelong learning (np. kursach, szkoleniach, warsztatach) w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

 

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie Formularza rekrutacyjnego.


ETAPY REKRUTACJI:

 1. Ocena formularza rekrutacyjnego i kryteriów udziału w projekcie.
 2. Ocena motywacji kandydatów oraz potrzeby podniesienia kwalifikacji przeprowadzana na podstawie kwestionariusza.

O przyjęciu do projektu będzie decydowała liczba punktów otrzymanych na podstawie oceny kwestionariusza.

 

W rekrutacji dodatkowe punkty będą przyznawane osobom kwalifikującym się do następujących grup:

 • 10 punktów – dla kobiet
 • 10 punktów – dla w wieku 50 lat i więcej
 • 10 punktów – dla osób niepełnosprawnych

 

INNE WAŻNE INFORMACJE:

Wszystkie informacje nt. naboru będą umieszczane na stronie internetowej Euronauki.

 


 

 

Kursy zawodowe zaplanowane w projekcie (w załącznikach skrócone plany kursów)

 

 1. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi met. MAG (135)
  Kurs spawania - MAG (135)

 2. Kurs spawania metodą TIG (141)
  Kurs spawania - TIG (141)

 3. Kurs obsługi wózków jezdniowych
  Kurs obsługi wózków jezdniowych

 4. Kurs operatora koparko-ładowarki – klasa III (wszystkie typy)
  Kurs operatora koparko - ładowarki

 5. Kurs energetyczny – urządzenia i sieci elektryczne – Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV
  Kurs energetyczny do 1 kV

 6. Kurs prawa jazdy kat. C + Kurs prawa jazdy kat. C+E + Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
  Kurs prawa jazdy kat. C/C+E

 


 

Dokumenty do pobrania

 

Dokumenty rekrutacyjne Dokumenty dla uczestników

 


 

Kontakt


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
607 172 688
(61) 28 64 964

 


 

Harmonogram

 

Obsługa wózka jezdniowego - grupa I
 
Euronauka © 2024