• s5.jpg
 • s4.jpg
 • s3.jpg
 • s2.jpg

Lepsza przyszłość


 

Spis treści:

 1. O projekcie
 2. Adresaci projektu
 3. Wsparcie oferowane w ramach projektu
 4. Dokumenty do pobrania
 5. Kontakt
 6. Harmonogramy wsparcia

 


 

O projekcie

Beneficjent:
Centrum Kształcenia Ustawicznego Euronauka Sp. z o.o.

Biuro projektu:
siedziba Euronauki - ul. Harcerska 18, Środa Wielkopolska

Tytuł projektu

Lepsza przyszłość

 

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

 


Cele projektu

Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 75 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przy wykorzystaniu różnych form aktywizacji, i w efekcie tego podjęcie zatrudnienia przez 10 osób. Cel ma zostać zrealizowany w okresie od 01.08.2022 r. do 31.07.2023 r. Wsparcie jest kierowane do osób z gmin wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (tzw. OSI) z powiatów jarocińskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego.

Najważniejsze informacje o projekcie:

Data rozpoczęcia projektu: 01.08.2022 r.

Data zakończenia projektu: 31.07.2023 r.

 

Wartość projektu: 775 494,98 zł

Kwota dofinansowania: 659 170,73 zł

 
Najważniejsze efekty projektu:

 • Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 7
 • Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu: 10
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje: 47
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – minimum 12% uczestników.
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – minimum 25% uczestników.

 

Adresaci projektu:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Dodatkowe kryteria kwalifikowania uczestników:

 • wiek: 18-64 lat
 • status osoby biernej zawodowo
 • miejsce zamieszkania na ternie gmin: Jaraczewo, Jarocin, Kotlin, Żerków, Środa Wielkopolska, Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl, Dolsk, Książ Wielkopolski, Brodnica, Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września, Kołaczkowo.

 


 

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Konsultacje ze Specjalistą ds. aktywizacji społecznej i sporządzenie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej (IŚR)
 • Warsztaty kompetencji społecznych
 • Wsparcie przyznawane indywidualnie, np. pomoc psychologiczna, pomoc prawna, doradztwo obywatelskie, wsparcie w poprawie własnego wizerunku, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w trakcie udziału w projekcie
 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Warsztaty poszukiwania pracy
 • Pośrednictwo pracy
 • Kursy zawodowe
 • Staże zawodowe

Uczestnikom zostaną zapewnione:

 • bezpłatny udział w projekcie
 • stypendia szkoleniowe i stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu na każdy dzień szkolenia i stażu
 • bezpłatne materiały szkoleniowe

 


 

Dokumenty do pobrania

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Zaświadczenie z OPS
 • Regulamin rekrutacji
 • Regulamin projektu

 


 

Kontakt

Bogumiła Czajka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 506 380 947

 


 

Harmonogramy wsparcia

Dyżury Specjalisty ds. aktywizacji społecznej:

 • codziennie w godz. 8.00-16.00, biuro projektu

Warsztaty kompetencji społecznych i Warsztaty poszukiwania pracy:

 • Grupa 1
 • Grupa 2
 • Grupa 3
 • Grupa 4
 • Grupa 5

Dyżury Doradcy zawodowego/Pośrednika pracy:

 • godz. 8.00-16.00, biuro projektu

Kursy zawodowe:

 • Zestawienie aktualnie odbywających się kursów zawodowych

Staże:

 • Zestawienie aktualnie odbywających się staży
Euronauka © 2024