• s5.jpg
 • s4.jpg
 • s3.jpg
 • s2.jpg

Zrób krok do przodu


 

Spis treści:

 1. O projekcie
 2. Adresaci projektu
 3. Wsparcie oferowane w ramach projektu
 4. Dokumenty do pobrania
 5. Kontakt
 6. Harmonogramy wsparcia

 


 

O projekcie

Beneficjent:
Centrum Kształcenia Ustawicznego Euronauka Sp. z o.o.

Biuro projektu:
siedziba Euronauki - ul. Harcerska 18, Środa Wielkopolska

Tytuł projektu
Zrób krok do przodu

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.


Cele projektu
Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 104 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przy wykorzystaniu różnych form aktywizacji, i w efekcie tego podjęcie zatrudnienia przez 17 osób. Cel ma zostać zrealizowany w okresie od 01.08.2021 r. do 31.01.2023 r. Wsparcie jest kierowane do osób z gmin wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (tzw. OSI) z powiatów jarocińskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego.

Najważniejsze informacje o projekcie:
Data rozpoczęcia projektu: 01.08.2021 r.
Data zakończenia projektu: 31.01.2023 r.

Wartość projektu: 1 036 302,28 zł
Kwota dofinansowania : 880 856,93 zł


Najważniejsze efekty projektu:

 • Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 33;
 • Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu: 17;
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje: 81;
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – minimum 12% uczestników;
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – minimum 25% uczestników.

 


 

Adresaci projektu:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Dodatkowe kryteria kwalifikowania uczestników:

 • wiek: 18-64 lat;
 • status osoby biernej zawodowo;
 • miejsce zamieszkania na ternie gmin: Jaraczewo, Jarocin, Kotlin, Żerków, Środa Wielkopolska, Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl, Dolsk, Książ Wielkopolski, Brodnica, Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września, Kołaczkowo.

 


 

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Konsultacje ze Specjalistą ds. aktywizacji społecznej i sporządzenie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej (IŚR);
 • Warsztaty kompetencji społecznych;
 • Wsparcie przyznawane indywidualnie, np. pomoc psychologiczna, pomoc prawna, usługi fryzjerskie lub kosmetyczne, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w trakcie udziału w projekcie;
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe;
 • Warsztaty poszukiwania pracy;
 • Pośrednictwo pracy;
 • Kursy zawodowe;
 • Staże zawodowe.

Uczestnikom zostaną zapewnione:

 • bezpłatny udział w projekcie;
 • stypendia szkoleniowe i stażowe;
 • zwrot kosztów dojazdu na każdy dzień szkolenia i stażu;
 • bezpłatne materiały szkoleniowe.

 


 

Dokumenty do pobrania

 


 

Kontakt

Bogumiła Czajka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 506 380 947

 


 

Harmonogramy wsparcia

Dyżury Specjalisty ds. aktywizacji społecznej:

 • codziennie w godz. 8.00-16.00, biuro projektu

Warsztaty kompetencji społecznych i Warsztaty poszukiwania pracy:

Dyżury Doradcy zawodowego/Pośrednika pracy:

 • godz. 8.00-16.00, biuro projektu

Kursy zawodowe:

Staże:

Euronauka © 2024